Wondzorgclassificatie

A-Care Thuisverpleging

Wondzorg

TIME  Classificatiemodel

Wie op een efficiënte manier wondzorg wil toedienen moet op een logische manier te werk gaan, rekening houdend met de bestaande evidence based principes hieromtrent.


TIME is een letterwoord dat reeds vroeger bestaande, belangrijke principes voor wondbedpreparatie van -vooral chronische wonden- samenvat.

In oorsprong is TIME dus geen wondclassificatie, maar een werkwijze.


T I M E

Deze vier letters staan voor vier factoren die de genezing van chronische wonden belemmeren:


Tissue: dood of ongezond weefsel vertraagt de genezing en is een bron voor infectie.

Oplossing: debridement


Infection / Inflammation: een infectie of continue ontsteking waarbij er continu een verhoogd aantal ontstekingsbevorderende stoffen in de wond aanwezig is.

Oplossing: anti-inflammatie middelen, antiseptica, antibiotica


Moisture: te veel wondvocht in wonden werkt ongunstig op de genezing.

Oplossing: herstellen vochtbalans


Edge: door verstoorde celgroei en een overmatige hoeveelheid eiwitafbrekende enzymen groeien de wondranden onvoldoende aan

Oplossing: de wondranden moeten optimaal verzorgd zijn: debridement, antiseptica en een juist verband

Copyright © All Rights Reserved